หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียด


CoP2-ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อ่าน: 1304 ความคิดเห็น: 0   

สรุปผลด้านที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ในกิจกรรม KM Day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

หมวดหมู่ :
สังกัด :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หันตรา

  วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 17:13:32.300
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.