หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียด


CoP3 - การบริการวิชาการ
อ่าน: 1118 ความคิดเห็น: 0   

สรุปผลด้านที่ 3  ด้านบริการวิชาการ ในกิจกรรม KM Day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

หมวดหมู่ :
สังกัด :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หันตรา

  วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 17:53:43.093
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.