หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

จุรีพร อ่อนจันทร์

  CoP5 - ด้านบริหารจัดการ
สรุปผลด้านที่ 5  ด้านบริหารจัดการ ในกิจกรรม KM Day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ประจำปีการศึกษา 2558 ประจำปีการศึกษา 2559
  รายละเอียด วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 18:00:46.547
  CoP4 - ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สรุปผลด้านที่ 4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรม KM Day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ประจำปีการศึกษา 2558 ประจำปีการศึกษา 2559
  รายละเอียด วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 17:56:41.173
  CoP3 - การบริการวิชาการ
สรุปผลด้านที่ 3  ด้านบริการวิชาการ ในกิจกรรม KM Day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ประจำปีการศึกษา 2558 ประจำปีการศึกษา 2559
  รายละเอียด วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 17:53:43.093
  การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล
  รายละเอียด วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 17:15:22.017
  CoP2-ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
สรุปผลด้านที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ในกิจกรรม KM Day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ประจำปีการศึกษา 2558 ประจำปีการศึกษา 2559
  รายละเอียด วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 17:13:32.300
  CoP1-ด้านผลิตบัณฑิต
สรุปผลด้านที่ 1  ด้านผลิตบัณฑิต ในกิจกรรม KM Day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558  ประจำปีการศึกษา 2559
  รายละเอียด วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 17:03:08.453
  การจัดการความรู้ เรื่อง การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิก
การจัดการความรู้  ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิก โดยงานผลิตสื่อ กลุ่มวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและะเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกดูรายละเอียด
  รายละเอียด วันที่ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 11:10:25.270
  แนวปฎิบัติที่ดี การสร้าง e-Book และการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สวส.57
แนวปฎิบัติที่ดี การสร้าง e-Book และการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สวส.57
  รายละเอียด วันที่ 16 เม.ย. 2558 เวลา 16:34:19.000
  การสร้าง e-Book และการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สวส.57
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 userfiles/1930500123837/KM-Media01(1).pdf สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 userfiles/1930500123837/KM-Media02(1).pdf สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 userfiles/1930500123837/KM-Media03(1).pdf สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 userfiles/1930500123837/KM-Media04(1).pdf สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 userfiles/1930500123837/KM-Media05(1).pdf สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6 userfiles/1930500123837/KM-Media06(2).pdf
  รายละเอียด วันที่ 8 เม.ย. 2558 เวลา 16:38:58.000
  การออกแบบหน้าปก
องค์ประกอบหลัีกอย่างหนึ่งของการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ หน้าปก (Front Cover)  หมายถึง ปกด้านหน้าของหนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนแรก เป็นตัวบ่งบอกว่า หนังสือเล่มนี้ชื่ออะไร ใครเป็นผู้แต่ง การออกแบบหน้าปกถือว่าสำคัญซึ่งช่วยเพิ่มความสนใจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจและความทรงจำให้กับผู้อ่านในระยะยาว ซึ่งโดยปกติจะออกแบบด้วยโปรเเกรม Adobe Photoshop และ Adobe illustrator โดยปกติจะสร้างขนาด A4 ซึ่งการออกแบบ หน้าปกขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น1.การเลือกรูปภาพ2.การเลือกฟอนต์3.การเลือกสี4.ความคิดสร้างสรรค์5.การวางเลย์เอาท์  
  รายละเอียด วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:36:46.107
 1. แล้วรูปภาพ สามารถ ดึงจากที่ไหนได้บ้าง
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:39:43.227
 2. ผู้ผลิต จะต้องมีหรือหาเตรียมไว้เองค่ะ
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:41:24.240
 3. หรือไม่ก็สามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ที่แจกฟรี โดยปกติ จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ http://all-free-download.com
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:43:23.330
 4. หากมีอาจารย์ที่สนใจจะลองไปทำดูเองบ้าง จะมีโปรแกรมตัวไหนที่จะสามารถทำปกได้ง่าย พอจะแนะนำได้ไหม
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:44:18.423
 5. ง่ายๆ เลยก็ microsoft office word,power point ก็สามารถทำได้ค่ะ
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:47:32.040
 6. Microsoft Word ได้ไหม แล้ว รูปภาพ ในเครื่อง พอจะมีไหมถ้าไม่ได้ไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:48:00.887
 7. พี่กล้วย มีอะไร สอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:50:34.117
 8. ปกติใน Microsoft Word จะมี Clip Art เราสามารถทำการแทรกรูปภาพเหล่านี้ได้
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:51:09.537
 9. แล้วไฟล์ที่จะทำไปใช้ หลังจากทำปกเสร็จแล้วต้อง เป็นนามสกุลอะไร
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:51:51.910
 10. สำหรับการนำไปใช้กับโปรแกรม FlippingBook PDF ให้เราทำการ Save as.. file เป็นนามสกุล .pdf ค่ะ
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:53:53.407
 11. แล้วไฟล์ ที่แยก กันอยู่ เช่น ปกหน้า เนื้อหา ปกหลัง จะรวมกันยังไงครับ
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:57:17.200
 12. การรวมไฟล์ ปกหน้า เนื้อหา ปกหลัง ไฟล์นามสกุล .pdf ปกติกุ๊กกจะใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Professional ข้างๆจะมีเมนู Pages สามารถเลือก Options ในกรณีรวมหน้า ใช้ option > Insert pages....
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 11:12:48.613
 13. ถ้าเครื่องคอมพิวเตร์ของผู้ใช้งาน E-book ไม่ได้ลงโปรแกรม FlippingBook PDF จะสามารถอ่าน E-book ได้ไหม
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 11:13:19.753
 14. แล้วไฟล์ ที่แยก กันอยู่ เช่น ปกหน้า เนื้อหา ปกหลัง จะรวมกันยังไงครับ : ตอบ ง่ายที่สุดไปที่เว็ปนี้เลยครับ http://www.pdfjoin.com/ เลือกไฟล์โดยเยงตามลำดับ แล้วกด Join ครับ
    วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 11:16:52.747
  ขั้นตอนการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flippingbook PDF Publisher
ขั้นตอนการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flippingbook PDF Publisher
  รายละเอียด วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 13:07:27.410
 1. ขั้นแรกให้เราทำการเิปิดโปรแกรม Flippingbook PDF Publisher โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน
    วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 13:13:40.423
 2. 2.เมื่อเข้าสู่หน้าโปรเเกรม ให้ทำการ import ไฟล์ PDF ที่ต้องการทำ E-Book โดยเลือกเมนู Import PDF... แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด start 3. เราสามารถปรับตกแต่ง e-book ได้จากเมนูด้านซ้ายมือ 4.จากนั้น publish เพื่อไปใช้งานโดยโปรแกรมจะมีให้ เลือกอยู่ 2 รูปแบบคือ ในรูปแบบของ html และไฟล์ .exe
    วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 13:21:13.593
 3. ขั้นตอนการสร้าง e-book (วิทยา)>>> 1.) เตรียมไฟล์เนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบแล้ว มีปกหน้า-ปกหลัง ด้วยโปรแกรมสำรเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft Office เปลี่ยนไฟล์ให้อยู่ใน .DPF 2.) ทำการเปิดโปรแกรม Flippingbook PDF Publisher โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน 3.) .เมื่อเข้าสู่หน้าโปรเเกรม ให้ทำการ import ไฟล์ PDF ที่ต้องการทำ E-Book โดยเลือกเมนู Import PDF... แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด start 4.) กำหนดการใช้งานและการแสดงผล โดยเลือกจากเมนูด้านซ้ายมือ (พร้อมสังเกตุุการเปลี่ยนแปลง) 5.) คลิ๊กที่ publish เพื่อไปใช้งานโดยโปรแกรมจะมีให้ เลือกอยู่ 2 รูปแบบคือ ในรูปแบบของ html และไฟล์ .exe 6.) เลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์(ในกรณีต้องการเปลี่ยนที่จัดเก็บ) พร้อมตั้งซื่อไฟล์ 7.) คลิ๊ก publish project
    วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 14:09:45.830
 4. แก้ไข .PDF เพิ่มเติม หากยังไม่มีปกให้ออกแบบปกให้เรียบร้อย ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดเก็บ โปรแกรมจะจัดเก็บไว้ที่ C:\Users\Documents\FlippingBook PDF Publisher\Publications
    วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 14:13:29.110
 5. ขั้นตอนการสร้างของกุ๊ก จะเหมือนกัน รอดู อีก 2 ท่านครับ จะได้นำมาเป็นข้อสรุปขั้นตอนการสร้าง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 4 ศูนย์
    วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 14:17:06.110
 6. พี่ อย่างเช่นสกู๊ปในหนังสือพิมพ์ เช่น สกู๊ปเทคโนโลยี นี่ เราเอามารวบรวมเป็นเล่ม รายเดือน ทำเป็น E - Book ได้ไหมครับ
    วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 14:30:12.190
 7. ผมว่า หนังสือพิมพ์เรามีทุกวัน เดือนหนึ่งน่าจะได้หลายเล่มเลยหล่ะ ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี , เกษตร , สุขภาพ ฯลฯ
    วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 14:32:07.440
 8. เราควรจะมีกลุ่มในเฟสบุ๊ก เพื่อที่จะมีแฟนเพจ และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สื่อของเรา ทุกคนคิดว่ายังไงครับ
    วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 14:43:45.657
  การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flippingbook Publisher Professional
ทำไมต้องเป็น Flippingbook Publisher Professional ?
  รายละเอียด วันที่ 19 ธ.ค. 2556 เวลา 14:49:55.593
 1. สามารถนำเข้าไฟล์ .PDF ได้โดยตรง, แทรกหน้ากระดาษเพิ่มเติมด้วยไฟล์ .jpg และ .swf ได้, search ได้, แทรกเพลง Background ได้, ตัวอักษรชัดเจนมากกว่าตัวอื่น
    วันที่ 19 ธ.ค. 2556 เวลา 14:54:31.377
 2. ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ software ทั่วไปอื่นยังทำไม่ได้คือ สามารถเปิดออนไลน์ด้วย iPad, iPhone, Samsung Galaxy Tab ได้
    วันที่ 19 ธ.ค. 2556 เวลา 15:05:20.797
 3. เห็นว่าโปรแกรมตัวนี้ สามารถสร้าง E-book ได้ง่าย มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก อาจารย์สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง และยังนำงานหรือเนื้อหาเดิมที่อาจารย์มีอยู่แล้ว มาสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม นี้ได้ด้วย ส่วนจุดเด่นของโปรแกรมนี้ อย่างที่ กุ๊ก บอกมาเลย
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 10:27:45.330
 4. แล้ว งานพรีเซน ของอาจารย์ ที่ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้วใส่ เอฟเฟค เมื่อนำมาสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม นี้แล้ว ยังสามารถ เล่น เอฟเฟค ได้ไหม
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 10:34:58.267
 5. สำหรับไฟล์ Microsoft PowerPoint ที่เเปลงเป็นไฟล์ PDF เเล้วไม่สามารถเล่นเอฟเฟคได้จ้า
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 10:53:45.187
 6. มีขั้นตอน การสร้างไหม แลัว ข้อดี ข้อเสีย ละ
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 10:55:52.437
 7. มีค่ะ ไม่กี่ขั้นตอนเราก็สามารถสร้าง E- book ได้เเล้ว เเต่จะบอกข้อดีก่อนนะค่ะ อย่างที่บอกคือ สามารถเปิดออนไลน์ด้วย iPad, iPhone, Samsung Galaxy Tab ได้ software ทั่วไปอื่นยังทำไม่ได้
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 10:59:59.030
 8. นอกจากไฟล์ pdf อีกส่วนที่ต้องจัดทำเพิ่มเติม คือ ปกหน้า-หลัง จากโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:07:31.517
 9. ไฟล์ ที่ สร้างเสร็จแล้วพบจุดที่ผิด ต้องการแก้ไข " .exe " สามารถแก้ไขได้อย่างไรครับ
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:12:21.220
 10. โดยปกติ ไฟล์ .exe เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับเผยแพร่เท่านั้นไม่สามารถนำมาแก้ไขใหม่ได้ ถ้าจะแก้ไข ต้องเข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ project ของโปรแกรมประยุกต์นั้นๆ ที่ใช้สร้างงาน
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:16:10.310
 11. เราสามารถสร้าง link ได้ไหมพี่ เเบบ สารบัญ
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:18:59.390
 12. โดยปกติ เวลาสร้างงานเราจะมีไฟล์ project เก็บไว้เป็นต้นฉบับบอยู่แล้วโดยโปรแกรมส่วนใหญ่จะบังคับให้ save ก่อนที่จะ export รวมทั้ง source ไฟล์ต่างๆ
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:18:59.923
 13. แสดงว่า เมื่อแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ก็ต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการ ด้วย โปรแกรม Flippingbook อีกครั้ง ใช่ปะครับ
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:20:43.720
 14. ถูกต้อง โดยปกติไฟล์ exe ไม่ค่อยใช้ในระบบเครือข่าย ถ้าเป็น Flippingbook เราจะใช้ swf เป็น content ผ่าน html
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:25:18.500
 15. ก็ทวนคำถามอีกครั้งค่ะ 55 เราสามารถใส่ link ได้ไหมคะ กรณีมีหลายร้อยหน้า
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:29:18.983
 16. สรุปคือโปรแกรม Flippingbook ทำหน้าที่แปลง pdf เป็น swf โดยทำผ่านทาง html
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:31:02.063
 17. กุ๊ก ถ้าสร้างเอง อะไม่ได้ แต่โปรแกรม จะมีเมนูอยู่ที่แสดง หน้า วิธีการคือ คลิก เลือกหน้า ที่ต้องการ การทำงานของโปรแกรม จะกระโดด ไปที่หน้านั้นให้ อีกส่วนหนึ่ง คือ Bookmarks ที่กำหน้าหรือชื่อได้ แต่ยังไม่รับภาษาไทย
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:32:03.297
 18. อ๋อ ค่ะ
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:35:04.843
 19. สรุป โปรแกรม ตัวนี้ ต้องทำเนื้อหา ออกมาเป็นรูปเล่ม เหมือนหนังสื่อ 1 เล่ม ที่อยู่ในรูปแบบ ไฟล์ PDF จากนั้น นำมาเพื่มความหน้าสนใจ ในลักษณะ E-book และ รูปแบบ ไฟล์ที่ได้ 2 รูปแบบ คือ .exe / .html
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:39:19.813
 20. งายมาก จะยาก ก็ขั้นตอนก่อน จะมาใช้โปรแกรม Flippingbook
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:40:20.890
 21. หลักการทำ ยังคงยึด โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของ การสร้าง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ ตามนี้ 1. หน้าปก (Front Cover) หมายถึง ปกด้านหน้าของหนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนแรก เป็นตัวบ่งบอกว่า หนังสือเล่มนี้ชื่ออะไร ใครเป็นผู้แต่ง 2. คำนำ (Introduction) หมายถึง คำบอกกล่าวของผู้เขียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล และเรื่องราวต่างๆ ของหนังสือเล่มนั้น 3. สารบัญ (Contents) หมายถึง ตัวบ่งบอกหัวเรื่องสำคัญที่อยู่ภายในเล่มว่าประกอบด้วยอะไรบ้างอยู่ที่หน้าใดของหนังสือ สามารถเชื่อมโยงไปสู่หน้าต่างๆ ภายในเล่มได้ 4. สาระของหนังสือแต่ละหน้า หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญในแต่ละหน้า ที่ปรากฏภายในเล่มประกอบด้วย • หน้าหนังสือ (Page Number) • ข้อความ (Texts) • ภาพประกอบ (Graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, .tiff • เสียง (Sounds) .mp3, .wav, .midi • ภาพเคลื่อนไหว (Video Clips, flash) .mpeg, .wav, .avi • จุดเชื่อมโยง (Links) 5. อ้างอิง หมายถึง แหล่งข้อมูลที่ใช้นำมาอ้างอิง อาจเป็นเอกสาร ตำรา หรือ เว็บไซต์ก็ได้ 6. ดัชนี หมายถึง การระบุคำสำคัญหรือคำหลักต่างๆ ที่อยู่ภายในเล่ม โดยเรียงลำดับตัวอักษร ให้สะดวกต่อการค้นหา พร้อมระบุเลขหน้าและจุดเชื่อมโยง 7. ปกหลัง หมายถึง ปกด้านหลังของหนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนท้ายเล่ม
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:45:46.563
 22. ตัวอย่าง ดูได้ จาก http://172.16.193.5/rmutsb_book/
    วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 11:47:36.390
  IPv6 ต่างจาก IPv4 อย่างไร
IPv6 หรือ Internet Protocol version 6 คือ Protocol ล่าสุดของระบบอินเตอร์เน็ต เดิมทีนั้น (รวมถึงทุกวันนี้) เราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกันด้วย Internet Protocol version 4 หรือ IPv4 ซึ่งใช้กันมานานมาก จนทุกวันนี้ IPv4 ไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว จึงได้มีการ Internet Protocol รุ่นใหม่คือ IPv6 ขึ้นมาเพื่อทดแทน โดยที่ IPv6 จะมีหมายเลข IP ให้ใช้มากกว่า IPv4 ถึง 2^96 เท่า IPv4 คือตัวเลขฐาน 8 จำนวน 4 ชุด เป็นตัวเลขระบบ 32-bit เรียงตัวกันอยู่ในรูป aaa.bbb.ccc.ddd นั่นเอง เช่น 192.168.0.1 โดยที่ชุดแรกเรียกว่า…
  รายละเอียด วันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 15:00:30.603
  เตือน!! เล่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ก่อนนอนเสี่ยงตาย อายุสั้นลง 50% !!
คุณกำลังนอนหลับ และต้องสะดุ้งตื่นกับเสียงแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็น push email , นาฬิกาปลุก ,notification facebook twitter หรือ Google+ อยู่หรือไม่? คุณอาจภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ที่สามารถติดต่อกับทุกๆ คนได้ตลอด 24 ช.ม. แต่รู้หรือไม่พฤติกรรมเหล่านี้ ทำร้ายสุขภาพของคุณอย่างมาก และจะทำให้ชีวิตสั้นลงถึง 50%   รายงาน Infographic จาก onlinepsychologydegree.net ได้เปิดเผยพฤติกรรมเสี่ยงตาย ของมนุษย์ยุคโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค เช่นเราและคุณ จากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ และการตื่นกลางดึก ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมก่อนนอนร่วมกับบรรดาแก็ตเจ็ต   ไม่ว่าจะเป็น โน๊ตบุ๊ค , แท็บเล็ต , สมาร์ทโฟน แชตส่งข้อความ ตอบเฟสบุ๊ก ท่องเว็บ เล่นเกมส์ ดูทีวี  ที่มีเปอร์เซ็นต์ถึง 95% ขณะที่ตัวเลขเพียง 5% เท่านั้น ที่พยายามเข้านอนจริงๆ   นอกจากนั้น 1 ใน 10 ของผู้ใช้ยังสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเสียงแจ้งเตือนต่างๆ แล้วตื่นขึ้นมาเช็คข้อมูล ทำให้ผู้ใช้เหล่านี้ที่มีถึง 63% มีอาการเพลียจากการนอนไม่พอ  และส่งผลกระทบต่อสุขภ…
  รายละเอียด วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 13:58:28.683
  ความท้าทายใหม่ Pheed คู่แข่ง ทวิตเตอร์, เฟสบุ๊ค, ยูทูป
Pheed โซเชียลมีเดียตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้แค่เพียงสองสัปดาห์ คู่แข่งคนใหม่คนสำคัญของ ทวิตเตอร์, เฟสบุ๊ค และ ยูทูป มาแรงจริง กับโซเชียลมีเดียตัวใหม่ ที่มีลักษณะคล้าย ทวิตเตอร์ ผสม เฟสบุ๊ค ที่เพียงแค่เปิดตัวไปได้เพียงสองสัปดาห์แรก ก็ดึงดูดชาวมะกันโดยเฉพาะเหล่าเซเลปฮอลีวู้ดให้หันมาสร้างเพจเป็นของตัวเอง โดย O.D. Kobo ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Pheed ได้กล่าวว่า มันเป็นการดึงเอาส่วนดีๆของโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดนิยมทั้งหลายมาจับใส่รวมในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สามารถดึงดูดผู้ใช้ได้กว่าล้านคนในสองสัปดาห์แรกที่เปิดตัว โดยทีมพัฒนาหวังว่า ตัวเลขดังกล่าวจะไปได้ดีเช่นกันในแอปฯเวอร์ชั่นไอโฟนที่มีคิวเปิดตัวไปเมื่อวานนี้ แม้ว่า Pheed จะไม่ได้รายงานตัวเลขที่แท้จริงของผู้ใช้ที่มี แต่คร่าวๆน่าจะประมาณ 77 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เข้าถึงเครือข่ายสังคมผ่านทางโทรฯ "แม้แอปฯจะยังเพิ่งออกมา แต่เรามั่นใจว่าจะไปได้สวย" Kobo กล่าว โดย Pheed จะเป็นการรวมหมดทั้ง ไทม์ไลน์, เทรนด์, ไลค์ และแพลตฟอร์มมีเดีย โดยสามารถเริ่มต้นฟีดบน Pheed จาก 180 คนดัง อาทิ แร็ปเปอร์ The…
  รายละเอียด วันที่ 16 พ.ย. 2555 เวลา 11:11:23.890
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์
ประเภท :
สายงาน :
เลขตำแหน่ง : 5616204
ตำแหน่ง :
คณะ/สถาบัน/สำนัก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา/กอง/ศูนย์ : กลุ่มงานวิทยบริการ
ตำแหน่งทางบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล : jureeporn.o
เบอร์โทรศัพท์ : 0865315155
เป็นสมาชิกในกลุ่มความรู้
กราฟฟิกส์,  การเพิ่มอันดับเว็บไซต์ (KM),  การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม FlippingBook PDF สวส.56,  เทคนิคการจัดทำวีดีทัศน์ สวส.56,  การสร้าง e-Book และการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สวส.57,  การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิก (สวส. 58),  การวิเคราะห์และประเมินผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (สวส. 58),  เทคนิคการเผยแพร่ผ่าน Youtube (สวส. 58),  การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล,  KM ด้านผลิตบัณฑิต,  KM ด้านการสร้างงานวิจัยนวัตกรรม,  KM ด้านบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน,  KM ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม,  KM ด้านบริหารจัดการ,  
ชื่อ/สโลแกน Blog: kook-blog
ทั้งหมด 2 รายการ
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.