หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล

  สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย - Screen-Printed Polymer/MWCNT Array based on Flexible Chemiresistive Sensor and Its Application
This work reports a chemiresistive sensor array of polymer/multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) on flexible substrate and its application for rice aroma detection. Chemical sensor array consisting two set of eight kinds of sensing material was simply prepared using screen-printing technique. Fabrication process was given in the details. Chemical sensing properties…
  รายละเอียด วันที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 12:01:33.627
  สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย-A Point-of-Care and Routine Clinical Instrument based on Artificial Nose: Study of Volatile Emission from Axillary Skin
A hand-held electronic nose (e-nose) based on polymer/carbon nanotube (CNT) is presented as a point-of-care clinical instrument. The system was designed to support key requirements such as compact body, lightweight and low cost suitable for home-based diagnostics. This paper is a case study to demonstrate clinical application of an e-nose…
  รายละเอียด วันที่ 22 เม.ย. 2560 เวลา 14:33:12.313
  สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย-All Inkjet-Printed Chemical Gas Sensors Based on CNT/Polymer Nanocomposites: Comparison between Double Printed Layers and Blended Single Layer
Gas sensors based on carbon nanotube (CNT)/ polymer nanocomposite were fabricated by a fully inkjet-printing method. The CNT/polymer layers acting as sensing layer were prepared by 2 methods: (i) deposition of separated layers of CNTs and polymer to form a composite-like structure at the interface and (ii) deposition of a…
  รายละเอียด วันที่ 22 เม.ย. 2560 เวลา 14:29:32.750
  สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย-All Inkjet-Printed Chemical Gas Sensors Based on CNT/Polymer Nanocomposites: Comparison between Double Printed Layers and Blended Single Layer
Gas sensors based on carbon nanotube (CNT)/ polymer nanocomposite were fabricated by a fully inkjet-printing method. The CNT/polymer layers acting as sensing layer were prepared by 2 methods: (i) deposition of separated layers of CNTs and polymer to form a composite-like structure at the interface and (ii) deposition of a…
  รายละเอียด วันที่ 22 เม.ย. 2560 เวลา 14:29:23.220
  สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย- Discrimination of Contaminated Thai Jasmine Rice by Means of Electronic Nose
Due to the principle of multi-sensor function like the sense of human nose, an artificial olfactory technology called as electronic nose (e-nose) can rapidly evaluate the difference of the odors when the volatile molecules interact with the surface of sensing materials. Using an e-nose technology with a dynamic headspace system,…
  รายละเอียด วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 21:40:08.423
  สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย-Development of Chemical Sensor Array for Rice Aroma Detection
Gas sensor array based on polymer/multi-walled carbon nanotubes (polymer/MWCNTs) composites prepared by screen printing technique was examined for rice aroma detection. The sensor array consists of two sets of three different sensors, i.e., MWCNTs dispersed in the matrix of poly(2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid-co-acrylonitrile (S1-S2),  polyvinyl alcohol (S3-S4) and poly(styreneco-maleic acid) partial isobutyl/methyl…
  รายละเอียด วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 16:28:46.940
  สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย-A Zigbee-Based Wireless Wearable Electronic Nose Using Flexible Printed Sensor Array
A wearable electronic nose (e-nose) has been developed by integrating a low cost sensor array with a wireless communication for applications in the healthcare. A sensor array based on polymer/carbon nanotube (CNT) composites was designed and fabricated using inkjet printing technology. Polyethylene-naphthalate (PEN) film was chosen as substrate material due…
  รายละเอียด วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 16:25:35.813
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล : นางสาวพนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
ประเภท :
สายงาน :
เลขตำแหน่ง : 4934101
ตำแหน่ง :
คณะ/สถาบัน/สำนัก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา/กอง/ศูนย์ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล : panida.l
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9691369
เป็นสมาชิกในกลุ่มความรู้
ชื่อ/สโลแกน Blog:
ยังไม่มีข้อมูล บล็อก
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.