หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียดความรู้


สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย-Development of Chemical Sensor Array for Rice Aroma Detection
อ่าน: 843 ความคิดเห็น: 0   

Gas sensor array based on polymer/multi-walled carbon nanotubes (polymer/MWCNTs) composites prepared by screen printing technique was examined for rice aroma detection. The sensor array consists of two sets of three different sensors, i.e., MWCNTs dispersed in the matrix of poly(2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid-co-acrylonitrile (S1-S2),  polyvinyl alcohol (S3-S4) and poly(styreneco-maleic acid) partial isobutyl/methyl mixed ester (S5-S6). Sample temperature, which is one of the important parameters, has been found to influence the releasing rate of the volatiles from rice grain when needed to operate on the electronic nose system. In this case, the fabricated sensor array installed within a lab-made electronic nose system with optimum sample temperature at 70oC could provide rapid and best responses to the volatiles released from the milled rice sample. Moreover, the responsive signals could be recovered to original state as well within four minutes by only purging with fresh air at room temperature. Based on the principal component analysis (PCA) pattern recognition, it was shown that the electronic nose can discriminate six rice samples based on the content of aroma.หมวดหมู่ : วิจัยและสิ่งประดิษฐ์
สังกัด :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นนทบุรี
  วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 16:28:46.940

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.