หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียดความรู้


สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย-All Inkjet-Printed Chemical Gas Sensors Based on CNT/Polymer Nanocomposites: Comparison between Double Printed Layers and Blended Single Layer
อ่าน: 745 ความคิดเห็น: 0   

Gas sensors based on carbon nanotube (CNT)/ polymer nanocomposite were fabricated by a fully inkjet-printing method. The CNT/polymer layers acting as sensing layer were prepared by 2 methods: (i) deposition of separated layers of CNTs and polymer to form a composite-like structure at the interface and (ii) deposition of a blend of CNTs and polymer to obtain a completely composite layer. The responses of the sensors based on both fabrication methods were determined and compared. We have found that the sensor with a composite-like layer provides a better response to volatile organic compounds (VOCs) compared to the sensor obtained from printing CNT/polymer composite. The results have also demonstrated that the capability of the CNT/polymer composite sensor allows detecting VOCs in broad range of concentration.

 หมวดหมู่ : วิจัยและสิ่งประดิษฐ์
สังกัด :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์   นนทบุรี
  วันที่ 22 เม.ย. 2560 เวลา 14:29:23.220

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.