หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียดความรู้


Sensor Response of Basic Taste Solutions on Functionalized PVC Membrane ISFET
อ่าน: 777 ความคิดเห็น: 0   

Ion sensitive field effect transistor (ISFET) is a solid state device which widely used to measure ion concentration in solutions due to its miniaturized size,
high reliability of its electrical property, wide range of ion concentration, and ease of surface modification. In this work, the ISFET was covered by functionalized polyvinyl chloride (PVC) membrane that was mixture of plasticizer, ion excluder and ionophore. The five primary ions of ionophore were selected for selective membranes to detect main ions of basic taste solutions including sodium, potassium, calcium, chloride and nitrate ions.
The ISFETs mounted by five selective membranes were tested with seven standard taste solutions including, NaCl, KNO3, CaCl2, MgCl2, sucrose, citric acid, and lglutamic acid monosodium salt hydrate.

หมวดหมู่ : วิจัยและสิ่งประดิษฐ์
สังกัด :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นนทบุรี
  วันที่ 24 เม.ย. 2560 เวลา 08:27:02.360

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.