หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียดความรู้


สรุปองค์ความรู้งานวิจัยเรื่อง Effect of Metal Cofactors of Key Enzymes on Biohydrogen Production by Nitrogen Fixing Cyanobacterium Anabaena siamensis TISIR 8012
อ่าน: 1077 ความคิดเห็น: 0   

2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies 2017 AEDCEE, 25-26 May 2017, Bangkok, Thailand

Effect of Metal Cofactors of Key Enzymes on Biohydrogen Production by Nitrogen Fixing Cyanobacterium
Anabaena siamensis TISIR 8012

Samart Taikhaoa, Saranya Phunpruchb,c

aFaculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Nonthaburi 11000, Thailand

bDepartment of Biology, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

cBioenergy Research Unit, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

Abstract

In N2-fixing cyanobacteria, three enzymes are involved in the H2 metabolism. Nitrogenase catalyzes the N2 fixation which produces H2 as a by-product. The produced H2 is taken up to protons and electrons by an activity of uptake hydrogenase. Reversible enzyme catalyzes both reactions of the H2 evolution and the H2 uptake. These enzymes are all metalloenzyme. The cyanobacterial nitrogenase normally requires molybdenum and iron as cofactors; however nitrogenase of few cyanobacterial species is dependent on vanadium. The cyanobacterial uptake and reversible hydrogenase requires nickel and iron as cofactors. This research aimed to investigate the effect of these metal cofactors on H2 production and hydrogenase activity by N2-fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012 isolated from rice paddle field in Thailand. The result showed that A. siamensis cells incubated in N-deprived BG11 medium (BG110) gave clearly higher H2 production rate and hydrogenase activity than those in normal BG11 medium. Under nitrogen deprivation, an increase of iron, nickel, and molybdenum concentrations obviously enhanced H2 production rate. But only higher iron concentrations increased hydrogenase activity, indicating that the iron metal assisted in the function of reversible hydrogenase activity. In addition, vanadium seemed not to be a metal cofactor of key enzymes involving in H2 production in A. siamensis. The optimal concentrations of iron, nickel and molybdenum ions for H2 production rate by A. siamensis were 60 μM, 4 μM and 4 μM, respectively. The highest H2 production rate of 0.057 µmolH2 mg chl a-1 h-1 was observed in cells incubated in BG110 medium supplemented with 4 μM nickel ion.

 

© 2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd.                       

Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of 2017 AEDCEE.

Keywords: Anabaena siamensis, hydrogen production, hydrogenase activity, metal cofactor

Award: The Best Poster Award in 2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies 2017 AEDCEE, 25-26 May 2017, Bangkok, Thailand
 หมวดหมู่ :
สังกัด :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์   นนทบุรี
  วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 18:46:43.533

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.