หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียดความรู้


สรุปองค์ความรู้งานวิจัยในหัวข้อ Increasing Hydrogen Production Efficiency of N2-Fixing Cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012 by Cell Immobilization
อ่าน: 1285 ความคิดเห็น: 0   

2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies 2017 AEDCEE, 25-26 May 2017, Bangkok, Thailand 

Increasing Hydrogen Production Efficiency of N2-Fixing Cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012 by Cell Immobilization

Samart Taikhaoa, Saranya Phunpruchb,c

aFaculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Nonthaburi 11000, Thailand

bDepartment of Biology, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

cBioenergy Research Unit, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

Abstract

H2 produced by cyanobacteria is one of the interesting alternative energy carriers for the future. The filamentous N2-fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012 is a potential microorganism for H2 production. It can produce H2 via both photosynthesis and nitrogen fixation processes. This study aimed to increase the efficiency of H2 production by immobilization of A. siamensis cells. The result showed that H2 production rate by A. siamensis grown in BG110 medium was higher than that in BG11 and Allen-Arnon media due to an increase of the heterocyst cells. The sulfur deprivation during adaptation period for 24 hours increased its H2 production rate. The optimal conditions for H2 production by immobilized cells were immobilization with alginate and using 150 gel beads in 20 mL glass vial. In immobilized cells, an addition of 0.5% fructose resulted in a 2-fold increase of H2 production rate. Finally, the reducing agents b–mercaptoethanol and methylviologen enhanced H2 production rate with 3.092 and 2.426 µmolH2 mg chl a-1 h-1, respectively, in A. siamensis immobilized cells whereas NADH, dithiothreitol and sodium dithionite were not capable of increasing H2 production rate.

 

© 2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd.                       

Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of 2017 AEDCEE.

Keywords: hydrogen production, cell immobilization, Anabaena siamensis


 


หมวดหมู่ :
สังกัด :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นนทบุรี
  วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 19:04:50.533

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.