หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียดความรู้


แนวปฏิบัติในการสำรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Sync Toy กับ Google Drive
อ่าน: 464 ความคิดเห็น: 0   

แนวปฏิบัติในการสำรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Sync Toy กับ Google Drive มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวิธีการสำรองข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Sync Toy และ Google Drive ในการสำรองข้อมูลที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้ และสามารถสำรองข้อมูลไปยัง Google Drive
ในการเรียกใช้โปรแกรมให้ทำงานในแต่ละครั้ง ช่วยให้การสำรองข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งานในการสำรองข้อมูลได้อีกวิธีหนึ่ง

ไฟล์แนวปฏิบัติในการสำรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Sync Toy กับ Google Drive

 

 หมวดหมู่ :
สังกัด :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักงานผู้อำนวยการ   หันตรา
  วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 14:14:50.550

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.